Genombrott om vad som orsakar migrän

Idag har cirka en miljon svenskar folksjukdomen migrän. Det är en stor anledning till sjukskrivningar. Samtidigt som sjukdomen tros vara genetiskt betingad är migränanfallen väldigt ofta stressrelaterade. Migrän är en obotlig sjukdom och man vet ännu inte varför vissa drabbas av den och andra inte. 2013 nådde forskarna dock ett stort genombrott vilket förde oss närmare ett svar på smärtlindring genom nya mediciner.

Tidigare forskningHuvudvärk och migrän
Omkring 70 % av de som drabbas av migrän har en eller flera anhöriga med samma besvär och studier påvisar att sjukdomen ofta går i arv. Hur hjärnan påverkas och vad som påverkar hjärnan hos en specifik individ med migrän beror dock på yttre omständigheter. Sidan Migrän.se skriver att förutom stress kan omständigheterna vara oregelbundna matvanor, olika livsmedel (så som choklad, starka ostar och alkoholhaltiga drycker) samt väderomställningar. Andra exempel på yttre omständigheter som triggar igång smärtsymptomen vid migrän är värme, solljus och starka dofter. Hos kvinnor kan även hormonella svängningar orsaka migränanfall.

Forskare har länge sökt en förklaring till varför en individ som drabbas av migrän upplever symptom som intensiv smärta, illamående samt ljud- och ljuskänslighet. Tidigare studier har pekat på att smärtsymptomen har med nervcellerna i hjärnbarken att göra. Dess blodkärl drar nämligen ihop sig för att sedan svullna upp. Samtidigt utsöndrar blodkärlen kemiska ämnen, vilka gör blodkärlen smärtkänsliga och resultatet blir en pulserande huvudvärk som uppstår. En viss forskning visar att anledningen kan vara att hjärnan har ett så kallat migräncentrum som skickar signaler till hjärnstammens smärtcentrum samt andra delar av hjärnan.

Det stora genombrottet i ny studie
Aftonbladet skriver att nyligen har forskningen nått ett stort genombrott i sökandet på ett svar som kan lindra smärtsymptomen vid migrän. Upptäckten presenterades i en studie av Wellcome Trust Sanger Institute i Cambridge i Storbritannien, och visade att det är flera genetiska faktorer som ligger bakom smärtsymptomen. I en jämförande undersökning mellan friska och sjuka personer kunde forskarna identifiera fem olika områden i generna som är bakomliggande faktorer till smärtorna som uppstår vid migrän.

Upptäckten möjliggjordes genom en kartläggning av hela arvsmassan. På så sätt har man kommit fram till vilka regioner i arvsmassan som kan ge fler svar och därmed ytterligare framgångar i forskningen. På så sätt kan nya, mer effektiva och mer välfungerande mediciner utvecklas vilket skulle lindra smärtsymptomen avsevärt hos många migränpatienter. Den nya studiens genombrott kan därmed bidra till att drabbade får en mer effektiv medicinsk hjälp än vad man tidigare har kunnat bistå med.