Var femte svensk har inte råd att gå till tandläkaren

Var femte svensk avstår helt eller delvis från att gå till tandläkaren på grund av ekonomiska skäl. Något som i sig strider mot tandvårdslagens mål. Det visar en folkhälsorapport som Socialstyrelsen har gjort.

I Socialstyrelsens rapport kring tandvården i Sverige framkommer det att 10 procent av Sveriges befolkning avstår helt från tandvård på grund av ekonomiska skäl. Ytterligare 11 procent avstår delvis från tandvård på grund av ekonomiska skäl. De som delvis avstår från tandvård innebär att de inte går till en tandläkare i förebyggande syfte utan bara går till tandläkaren när det gör ont.

De grupper som helt eller delvis avstår från tandvård är främst socioekonomiskt utsatta, utlandsfödda, ensamstående med hemmaboende barn, långtidssjukskrivna, arbetslösa och låginkomsttagare. I Socialstyrelsens tandvårdsrapport så ser man också att ålder har betydelse där personer mellan 20-29 år utgör den största gruppen.

Det finns även en skillnad mellan landstingen där 25 procent av alla i Västmanland avstår helt eller delvis från att gå till en tandläkare – vilket är högre än rikssnittet på 21 procent. Däremot är det bara 12 procent av hallänningarna som avstår från tandvård.

Enligt tandvårdslagen är målet för tandvård att alla ska ha en god tandhälsa och att tandvården ska finnas på lika villkor för hela befolkningen. Men eftersom vi idag måste betala en stor del av tandvården själva blir tandvård en ekonomisk fråga vilket leder till en ojämlikhet i tandhälsan.

Jämför man tandvårdsrapporten från tidigare år syns inte heller någon förbättring. 2009 var det lika många som avstod från att gå till tandläkaren av ekonomiska skäl som idag.

Bengt-Urban Fransson skriver i Piteå tidningens ledare att han anser att detta är en spegelbild av det svenska klassamhälle som blir allt tydligare. Och att tänderna blir mer och mer en klassmarkör i det svenska samhället.

Det finns dock ljusglimtar, speciellt för oss boende här i Västerbotten och det är att vi har den näst största tandläkartätheten. Endast Västra Götaland med 88 tandläkare per 100 000 invånare är bättre. Det är alltså inte långt till en tandläkare i Umeå eller tandläkare i Skellefteå med andra ord.

tandlakare