Välmående organisation

Bakom varje framgångsrikt företag finns en välmående organisation

Esculapen har under lång tid samarbetat framgångrikt med både privata och offentliga uppdragsgivare med skräddarsydda lösningar inom områden som företagshälsovård, utbildning, utredningar, organisations- och individutveckling, hälso- och arbetsmiljöfrågor. Fokus har varit tre huvudområden: hälsa, miljö och utveckling. På senare tid har även ett fjärde område efterfrågats varför vi numera också levererar och informerar kring sjukvård och privatvård till de som önskar det.

Aesculapius

Att liv i balans ökar arbetsglädjen och minskar sjukfrånvaron låter som någonting självklart. Ett friskt företag med genomtänkt hälsostrategi blir effektivt. Med vår kunskap om hur olika arbetsmiljöer påverkar vår hälsa fokuserar vi på de friskfaktorer som gör att människor mår bra. Genom att identifiera riskfaktorer kan vi förebygga ohälsa.

Vår idé med denna blogg är att med vår unikt breda kompetens erbjuda information och tips till våra kunder och läsare så att de har en möjlighet att skapa en bra arbetsmiljö och ett friskt, lönsamt företag med personal som mår bra. Detta innebär att de är i god form vilket även inkluderar deras tandhälsa.

Namnet på Esculupen bloggen kommer från ”Aesculapius” – läkekonstens gud i det antika Grekland; därav härleder sig beteckningen eskulap för läkare; eskulapstav, en ormomslingrad stav, läkekonstens symbol.